Změna v zadávání e-žádanek pro PCR vyšetření na SARS-CoV-2 – informace pro lékaře

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážení kolegové, vzhledem ke změnám v provádění PCR vyšetření na SARS-CoV-2, ke kterým došlo 1.6.2021, prosíme o správné vyplňování elektronických žádanek – pole Indikace. Možnost „Preventivní“ je vyhrazena pro zájemce o provedení screeningového PCR testu zdarma (dříve samoplátci). Při vybrání této možnosti je materiál vyšetřován dle Organizačního opatření VZP ČR č. 11/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 z 1.6.2021 a vyšetřované osobě ubyde jeden volný termín na PCR vyšetření (nárok má na 2 měsíčně).

Je nutné rozlišovat následující indikace:

  • Screeningové PCR = na e-žádance INDIKACE PREVENTIVNÍ
  • Diagnostické PCR = konfirmace pozitivního výsledku antigenního testu nebo indikace od PL/KHS

Pro pacienty (s příznaky, s podezřením na onemocnění COVID-19, kontakty) vybírejte v poli Indikace možnost „Diagnostická“ nebo „Epidemiologická“ (dle potřeby). Tím pacientovi neubyde volný termín pro PCR vyšetření a vyšetření bude provedeno postupem pro diagnostický test (ne screeningově).

Nevystavujte, prosím, žádanku pro osoby, které vyžadují vyšetření PCR COVID-19 zdarma (dříve samoplátci). Nasměrujte je na objednávkový systém pro odběrový stan, kde odběroví pracovníci zajistí všechny informace potřebné, např. k vydání certifikátu. Materiál pak bude podle nových pravidel správně zpracován i vykázán (pojišťovny se podle vykázaného výkonu orientují, zda se jedná o screeningový – 2× měsíčně zdarma – nebo diagnostický test).
Výše uvedené jsme konzultovali s VZP, KHS HK i SZÚ.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

prim. MUDr. Eva Vítová Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie