Zprávy z OLMI

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Listopad jsme začali úspěšným večerem plným přednášek, které uspořádalo Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie (OLMI) naší nemocnice. Přednášející byli: MUDr. Katarína Rusnáková, prim. MUDr. Eva Vítová, Ing. Kateřina Homolová a jako hlavní magnet večera byl se svou poutavou přednáškou o Lymeské borrelióze MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF a FN v Motole.

Měli jsme radost z hojné účasti odborné veřejnosti a jejího kladného hodnocení celého večera.

OLMI děkuje za účast všem hostům a již nyní připravuje témata na příští rok.