Krajská stipendia pro studenty 6. ročníku všeobecného lékařství vypsána

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypsal Stipendijní program Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2023/2024. Stipendijní program umožní získat stipendium studentům 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradec­kého kraje.

O stipendium tedy mohou žádat i studenti, kteří mají zájem pracovat po dokončení studia v Oblastní nemocnici Trutnov v některém z oborů, které jsou stanoveny ve Směrnici o stipendijním programu. (Podrobné informace naleznete na webu Královéhradeckého kraje: https://www.kr-kralovehradecky.cz/…s/detail.php?…)

Žádost o poskytnutí Stipendia musí být doručena nejpozději do 3. 5. 2024 na adresu: Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (viz Směrnice dostupná na výše uvedeném odkazu).

Pro obory ve skupině A je stanovena výše stipendia 150 000,– Kč, pro obory ve skupině B je to 100 000,– Kč.

V níže uvedených tabulkách najdete informaci, zda má pro daný obor naše nemocnice akreditaci (pro základní kmen a pro vlastní specializovaný výcvik) a zda do něho přijímáme absolventy. S naší nabídkou pro nastupující lékaře – absolventy se můžete seznámit zde.

Zároveň připomínáme, že medici v 5. a 6. ročníku mohou čerpat měsíční stipendium ve výši 10 000 Kč přímo od Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Podmínky a žádost najdete „zde“[https://www.nemtru.cz/…douci-lekari] .

Skupina A Akreditace Volné místo
pediatrie ano ano
radiologie a zobrazovací metody ano ano
vnitřní lékařství ano ano
anesteziologie a intenzivní medicína ano ano
všeobecné praktické lékařství ano (kmen) ne
neurologie ano ano
Skupina B Akreditace Volné místo
chirurgie ano ano
psychiatrie ne ne
rehabilitační a fyzikální medicína ano ano
gynekologie a porodnictví ano ano