Stipendijní program Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - budoucí lékaři

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. vyhlašuje Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství.

Stipendijní program je platný a účinný pro období od 1. ledna 2023.

Pro více informací kontaktujte Ing. Veroniku Svobodovou.

Žádost o stipendium