Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje - budoucí lékaři

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje umožňuje získat stipendium studentům 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradec­kého kraje.

O stipendium tedy mohou žádat i studenti, kteří mají zájem pracovat po dokončení studia v Oblastní nemocnici Trutnov v některém z oborů, které jsou stanoveny ve Směrnici o stipendijním programu pro daný akademický rok.

Informace ke Stipendijnímu programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2023/2024 jsou k dispozici na následujícím odkazu:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/…s/detail.php?…