STUDENTI – PRAXE

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Naše nemocnice nabízí studentům všeobecného lékařství a dalších zdravotnických oborů absolvování povinných praxí v rámci studia.

V případě zájmu o praxi u nás se obraťte na Ing. Veroniku Svobodovou. Pomůže Vám zařídit vše potřebné.

S následujícími fakultami máme uzavřené rámcové smlouvy o praxích studentů (skeny jsou vpravo k dispozici ke stažení). Pokud jste studentem některé z těchto fakult, v přehledové tabulce „Přehled rámcových smluv s fakultami“ si můžete najít, jaký dokument budete k praxi u nás potřebovat.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n/L
Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Žádost o absolvování odborné praxe ve vpisovatelném formátu PDF si můžete stáhnout vpravo nahoře.

V případě, že s Vaší fakultou rámcovou smlouvu uzavřenou nemáme, zašlete prosím naší referentce vzdělávání vyplněnou a potvrzenou žádost. Na studijním oddělení fakulty si zároveň vyzvedněte individuální smlouvu o zabezpečení odborné praxe. Vyplněnou a podepsanou ji ve dvou, případně třech výtiscích zašlete na adresu Oblastní nemocnice Trutnov a.s., oddělení vzdělávání, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov nebo osobně přineste do kanceláře Ing. Veroniky Svobodové.

Kromě rozšiřování odborných znalostí a dovedností a lidského přístupu se během praxe u nás můžete těšit na chutné obědy v naší přívětivé jídelně za zaměstnaneckou cenu 27–32 Kč, kdy si každý den vyberete ze čtyř až pěti jídel.

Jsme připravení Vám umožnit praxi i v případě, že jste z větší dálky – po domluvě Vám rádi poskytneme ubytování za studentských 100 Kč za den.

Připravte se také na to, že Vás poprosíme o neformální zpětnou vazbu o průběhu Vaší praxe. Pokud budete mít výhrady, řekněte to jen nám a my se pro příště zlepšíme. Pokud budete chválit, řekněte to všem!

Těšíme se na Vás.

Dotazník pro praktikanty
referentka vzdělávání
kancelář č. 133, přízemní podlaží gynekologicko-porodnického pavilonu
Pevná linka+420 499 866 339
Mobil+420 722 183 645