Nová služba Rehabilitačního odd. - plynové injekce

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Rehabilitační oddělení otevírá novou placenou službu veřejnosti – plynové injekce.

Plynové injekce jsou jednou z velmi účinných forem uhličité vazoaktivní terapie. Medicinální oxid uhličitý (CO2) se do organismu aplikuje formou podkožních injekcí. CO2 se z podkoží velmi dobře vstřebává do žilního a lymfatického oběhu. Plynové injekce výrazně napomáhají zlepšovat výživu tkání, včetně patologicky změněného vaziva, podporují uvolňování kyslíku vázaného v krevním barvivu, zlepšují propustnost kapilár, ale také pružnost kolagenu. Navozují takové biochemické změny krve, při kterých jejími hlavními projevy je významné zlepšení místního i celkového prokrvení. Terapie příznivě ovlivňuje novotvorbu cévních kolaterál, zmírňuje riziko tvorby otoků, pomáhá upravit krevní tlak na normální hodnoty. Uhličitá terapie aktivizuje řadu mechanismů, které snižují riziko vzniku trombózy.

Lokální aplikací čistého medicinálního CO2 do podkoží uměle navozuje stav místního kyslíkového dluhu, který aktivizuje všechny mechanismy, kterým organismus aktivně reaguje na zvládnutí této přechodné situace. Důsledkem je zlepšení lokálního i celkového prokrvení tkání, mnohem lepší využití kyslíkových rezerv, zlepšení výživy tkání, uvolnění svalových ztuhnutí, nepružného vaziva, ale také podpora regenerace tkání a zpomalení degenerativních procesů. To v konečném důsledku vede ke zlepšení celkové výkonnosti organismu, lepší toleranci rehabilitační zátěže a ke zlepšení funkcí jak oběhového, tak i pohybového aparátu.

Plynové injekce se aplikují formou podkožních injekcí do oblasti bolestí, do akupunkturních bodů, do svalových spoušťových bodů. Možná je denní aplikace nebo 2– 3 krát týdně celkově 10×, s možností doplnit několika injekcemi v rozmezí 2 až 3 týdnů, opakovat s odstupem 4 – 6 měsíců.

Indikace:

  • Bolesti páteře a kloubů
  • Bolesti hlavy (migrény)
  • Artrózy
  • Entezopatie
  • Radiální nebo ulnární epikondylitida humeru
  • Úponové tendinitidy
  • Celulitida

Cena:

  • Aplikace jednoho vpichu – 25,–- Kč
  • Aplikace více než tří vpichů – 80,–- Kč