Kopírování a nahlížení do zdravotnické dokumentace

Pořizování kopií, výpisu, opisu, či nahlížení do zdravotnické dokumentace se řídí směrnicí, kterou si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit příslušné formuláře.

(dle §66 odst. (3) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – zákon o zdravotních službách – v platném znění)

Ceník

Zhotovení kopie

Položka Cena v Kč vč. DPH
A4 jednostranná kopie černobílá 2 Kč/ks
A4 oboustranná kopie černobílá 4 Kč/ks
A3 jednostranná kopie černobílá 5 Kč/ks
A3 oboustranná kopie černobílá 7 Kč/ks
A4 jednostranná kopie barevná 4 Kč/ks
A4 oboustranná kopie barevná 7 Kč/ks
A3 jednostranná kopie barevná 9 Kč/ks
A3 oboustranná kopie barevná 13 Kč/ks
vyhotovení kopie RDG snímků na CD/DVD 120 Kč

Zhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace

Položka Cena v Kč vč. DPH
vyhotovení výpisu ze zdrav. dokumentace – cena za první 1/2 práce lékaře 350 Kč
vyhotovení výpisu ze zdrav. dokumentace – cena za další započatou 1/2 práce lékaře 350 Kč

Vyhledání a nahlížení do zdravotnické dokumentace

Položka Cena v Kč vč. DPH
vyhledání a nahlížení dpo zdrav.dokumentace – cena za práci a přítomnost zdravotnického pracovníka a činnosti s tím související – cena za první 1/2 hodinu práce 180 Kč
vyhledání a nahlížení dpo zdrav.dokumentace – cena za práci a přítomnost zdravotnického pracovníka a činnosti s tím související – cena za další započatou 1/2 hodinu práce 180 Kč

Odeslání výpisů poštou

Dle platného sazebníku České pošty, s.p.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pověření třetí osoby

!! Informace pro pacienty – v případě, že pověříte třetí osobu, aby vyzvedla výsledek vyšetření (příp. kopii dokumentace) nebo nahlížela do dokumentace, musí si přinést podepsané Pověření k přístupu do zdravotnické dokumentace, formulář ke stažení v sekci „Příloha“ !!

Platnost ceníku od 24.6.2019