Mezioborová jednotka intenzivní péče

Kontakty

Inspekční pokoj+420 499 866 255

Návštěvní hodiny

Den Doba
Pondělí – neděle 13.00 – 19.00

Podávání informací lékařem

Den Čas
Pondělí – pátek 13.30 – 14.30

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
2. NP

Popis pracoviště

Na 6 lůžcích umožňuje kompletní sledování životních funkcí u život ohrožujících stavů a léčebná opatření při poruše těchto funkcí, včetně umělé plicní ventilace a zevní kardiostimulace. U pacientů lze provádět náročnější diagnostické výkony přímo u lůžka, např. echokardiografii včetně vyšetření jícnovou sondou, endoskopie a jiné.