Stanislav Šafář

vedoucí spalovny

Technické oddělení
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Telefonní čísla: 
Velín+420 499 866 221

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Nemocnice má vlastní spalovnu odpadu. Ta zároveň slouží k výrobě tepla, které se využívá pro vytápění budov nemocnice.