Rozhovor s MUDr. Miroslavem Horčičkou

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Na ortopedické oddělení trutnovské nemocnice nastupuje nový primář. Zeptali jsme se odstupujícího primáře MUDr. Miroslava Horčičky:

Pane primáři, svému následníkovi jsme ortopedii předal v dobré kondici, i když – jak sám říkáte – je stále co zlepšovat. Vědí lidé, jakým oborem dnes ortopedie vlastně je a čím se zabývá?

Určitě, v tomto ohledu našemu oboru už před lety hodně pomohl úspěšný seriál Nemocnice na kraji města. Takže lidé už dávno vědí, že ortopedické nejsou jen vložky do bot a operace vbočeného palce, ale že je to obor s velkým potenciálem vracet lidem radost z pohybu a seniorům aktivitu.

Rozvoj trutnovské ortopedie víceméně předurčovaly typy úrazů z hor?

Ano, lyžařské úrazy v minulosti vedly k hromadnému výskytu zlomenin bérce, které chirurgické oddělení v Trutnově jako jedno z prvních pracovišť u nás začalo operovat metodou nitrod­řeňového hřebování. Tato metoda díky zpevnění kosti zevnitř dovolí časnější zatížení končetiny a rychlejší propuštění pacientů. Dokonalé zvládnutí této techniky na chirurgickém oddělení položilo základy vyhlášené kvality trutnovské traumatologie, které ortopedie na tomto poli nechtěla konkurovat.  Při lyžařských úrazech však docházelo stále častěji k poranění kolena, zřejmě v souvislosti s vývojem kvalitnější lyžařské obuvi. Tak vznikl prostor pro rozvoj traumatologie (úrazové chirurgie) i na našem ortopedickém oddělení, k níž traumatologie dnes již neodlučitelně patří, protože jsme se začali specializovat na poranění kolena. Do traumatologie jsme se následně zapojili i při řešení zlomenin krčku stehenní kosti u seniorů kloubními náhradami.

Jak spolupracujete s chirurgy v současné době?

S naším chirurgickým oddělením máme nyní na poli traumatologie takovou dělbu práce, která je výhodná především pro pacienta. Při úrazu kolena a zlomeniny krčku stehenní kosti vhodné ke kloubní náhradě je odesílán na ortopedii. Ostatní poranění a zvláště úrazy vhodné ke hřebování léčí chirurgie. Každé oddělení tak používá tu operační metodu, se kterou má větší zkušenosti, a tím pak má i lepší výsledky při léčení pacienta.

Které své schopnosti si ve své práci nejvíce ceníte?

Při hodnocení celkového stavu pacienta a rizika operačních komplikací je u lékaře velmi důležitá rozvážnost a odpovědnost. Podstatná je také zkušenost, která umožní porovnat předpokládaný výsledek operace s pravděpodobným výsledkem konzervativní léč­by.

Vy jste začínal před 26 lety v nemocnici v Žacléři, kde bylo ortopedické oddělení nemocnice tehdy umístěno.

Ano. Výhodou Žacléře byla dostatečná lůžková kapacita a kvalitní tým zdravotních sester, nevýhodou byl nedostatek lékařů a obtížné dopravní podmínky zvláště v zimních měsících.

Jak na tu dobu vzpomínáte?

Po nástupu na oddělení v září 1988 jsem byl jediným atestovaným lékařem, na výpomoc mi byl zapůjčen každé tři měsíce jiný lékař z chirurgie v Trutnově, ke složitějším výkonům dojížděl dle potřeby zkušený operatér z ortopedické kliniky. Byly to náročné i krásné časy zároveň. V roce 1994 se ortopedie přestěhovala do Trutnova, kde se dále rozvíjela.

Vraťme se do třetího tisíciletí. S novými operačními sály a operacemi jste na sebe opět pozitivně upozornili…

Díky zlepšeným podmínkám pro ortopedickou operativu se v roce 2004 podařilo navázat spolupráci s MUDr. Radovanem Lipenským, který je velmi zkušeným operatérem a je schopen úspěšně implantovat endoprotézy kyčle i při velmi složitých anatomických poměrech u pacientů s deformitami po úrazech nebo po vrozených vadách kyčle. Tato spolupráce nám umožnila provádět i operace uvolněných endoprotéz kyčle. Od roku 2005 jsme zavedli i náhrady kolenního kloubu  a v posledních letech byly u nás zavedeny moderní postupy individualizace implantace náhrady kolenního kloubu.

Rozvíjíte artroskopické operace. Co obnášejí?

Jedná se o operaci uvnitř kloubu bez jeho širokého otevření. Do kloubu pronikáme pomocí speciální techniky jen ze dvou malých vstupů. Výhodné pro pacienta je, že tento zákrok významně snižuje pooperační bolesti, představuje mnohem menší zátěž pro organizmus a významně urychluje návrat do běžného života i ke sportu. Artroskop používáme jak při řešení akutních úrazů, tak při léčení poúrazových následků zvláště v oblasti kolena, ramene i dalších kloubů.  V posledním období se podařilo ve spolupráci s MUDr. Petrem Pátkem zavést rekonstrukční artroskopické výkony v oblasti ramene.

Jaké MÁTE  krédo ve Vašem oboru?

Zajistit pacientovi co nejkvalitnější ošetření s co nejmenším rizikem a nejlepším dlouhodobým výsledkem. Některé výkony jsou dnes natolik specializované, že je může v požadované kvalitě provádět jen speciálně vyškolený operatér, který tyto výkony provádí dostatečně často. A jsem rád, že takové odborníky na našem pracovišti máme.

S posledním prosincem jste předal pozici primáře. Jaké je Vaše pracovní i osobní přání?

Přál bych si, aby bylo možno zachovat dosavadní dobrou spolupráci s privátními ortopedickými ambulancemi v Trutnově a s ambulancí MUDr. Lipenského v Hradci Králové jak pro uvedenou kvalitu, tak pro potřebnou kvantitu endoprotetických operací. Dále bych si přál na tomto místě poděkovat všem spolupracovníkům, kteří mne po celou dobu mého působení ve funkci podporovali a hlavně chci složit velkou poklonu kvalitní a obětavé práci zdravotních sester, které mají hlavní podíl na dobrých výsledcích našeho oddělení a na spokojenosti pacientů. 

Pokud jde o mne, zatím jsem o důchod nepožádal a chtěl bych zůstat platným členem týmu ortopedie v Trutnově, napomáhat k udržení dosavadní výkonnosti a dobré pověsti oddělení a při zavádění případných změn v organizaci práce, které by výkonnost a kvalitu práce oddělení mohly nadále zlepšovat.

Během rozhovoru si prohlížím fotografie, jichž jste autorem. Kdo Vás inspiruje?

Rád fotím a tento můj koníček je motivovaný tím, že si krásu přírody nechci nechat pro sebe.  Navštěvuji v Trutnově fotoklub KDÚ, kde se učím od Jiřího Havla, kterého si velmi vážím. Jiří Havel je známý fotograf hor a obzvláště Krkonoš. Letos je mu už 83 let, a protože bylo jeho přáním  ještě jednou vyfotografovat krásy podzimních Dolomit, zorganizovali jsme pro něj letos v říjnu s přáteli z klubu týdenní výlet do těchto hor. Přivezli jsme spoustu zážitků, zkušeností a krásných fotografií. A hlavně radost splněného snu.

Jak ještě relaxujete?

Mám rád přírodu, zvláště, hory, kam jezdím na běžkách, kánoi a na kole, na dovolenou jedu raději na hory než k moři. Rád též trávím čas s rodinou při práci nebo odpočinku na zahradě a při vycházkách se psem.

(zhc)

 
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Akreditované pracoviště I. typu pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí Ortopedické oddělení zajišťuje konzervativní i operační...