Důležitá informace pro externí strávníky naší jídelny

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Z důvodu přechodu na nový stravovací systém prosíme externí strávníky naší jídelny, pokud si chtějí objednat stravu na dny 1.6.2021 a dále, aby si v jídelně u administrativní pracovnice vložili peníze na nový účet v novém stravovacím systému. Stávající účet bude funkční do 31.5.2021, poté se Vám začátkem června převede zůstatek peněz na účet nový.

V jídelně u administrativní pracovnice si také již nyní můžete vyzvednout přihlašovací údaje do webové aplikace strava.nemtru.cz, ve které se nově budou obědy přihlašovat (na dny od 1.6. a dále). Zároveň bude i nadále možné si obědy přihlašovat v jídelně u nového objednávkového terminálu, kde pro přihlášení stačí přiložit čip.

V případě dotazů kontaktujte
vedoucí stravovacího úseku paní Ing. Janku Magovou – tel. č. 499 866 291.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.