Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Kontakty

Inspekční pokoj+420 499 866 334

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
3. NP

Popis pracoviště

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC, iktové centrum dle dřívější terminologie) v oblastní nemocnici Trutnov a.s. (ONT) je součástí celostátní sítě (32 IC). Těmto centrům jsou logisticky nadřazena Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC, dříve komplexní cerebrovaskulární centra, 13 KCC). Naše IC spolupracuje s KCC FN Hradec Králové. IC v ONT zajišťuje komplexní diagnostiku a terapii u pacientů s CMP, jedná se o multioborové centrum, na kterém participují vedle neurologie také další obory (interna, ARO, radiodiagnostika, rehabilitace, laboratorní komplement a další). Součástí IC jsou lůžka intenzivní péče (neurologická JIP 5 lůžek, multioborová JIP 2 lůžka, ARO 1 lůžko).

Primárním terapeutickým nástrojem v IC je tzv. systémová trombolýza u ischemických CMP (podání trombolytika v hodinové infúzi s cílem „rozpuštění“ tepenného uzávěru), který je indikován do 4,5 h od vzniku CMP, pokud CT nález či další vyšetření nepředstavují kontraindikaci. KCC disponuje další možností léčby – mechanickou embolektomií, kterou je možné provést do 6 h od vzniku CMP, a to i po systémové trombolýze, pokud nebyla úspěšná. Využíváme digitalizaci radiodiagnostických nálezů a možnost rychlého zobrazení v rámci ONT i sdílení s odborníky z jiných pracovišť (ePACS). Rehabilitace je nedílnou součástí péče o pacienty s CMP, probíhá již na neurologickém oddělení, co nejdříve, pokud to celkový stav pacienta dovolí. Časná rehabilitace našich pacientů s CMP je poskytována na rehabilitačním oddělení.

Časový faktor pro možnosti léčby ischemické CMP je zásadní, specifickou léčbu může dostat jen ten pacient s CMP, který do IC nebo KCC přijede včas. Proto je nezbytné, aby lidé znali příznaky cévní mozkové příhody (náhlý vznik, porucha řeči, pokles koutku, porucha hybnosti na polovině těla – např. nezvedne obě horní končetiny nad hlavu) a co nejdříve volali 155 Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradec­kého kraje.