Spalovna

Provozní doba

nepřetržitě

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis pracoviště

Nemocnice má vlastní spalovnu odpadu. Ta zároveň slouží k výrobě tepla, které se využívá pro vytápění budov nemocnice.

Personál

vedoucí spalovny
Velín+420 499 866 221